Wczoraj P4 jako ostatni operator komórkowy opublikował wyniki za trzy kwartały. W końcu września miał 435 tys. klientów, z czego 31 tys. stanowili abonenci. Firma poinformowała też, że po trzech kwartałach miała 148 mln zł przychodów.
W III kwartale polskie sieci komórkowe miały w sumie ponad 6,1 mld zł przychodów (wzrost o 4,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2006 roku), a po trzech kwartałach 2007 roku ich przychody były o 5,8 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły niemal 17,4 mld zł.
Największym graczem pod względem przychodów i liczby klientów jest PTK Centertel, który ma 33,7 proc. w ogólnej liczbie aktywnych w Polsce kart SIM, 34,5 proc. udziału w przychodach w III kwartale i 34,2 proc. po trzech kwartałach. Drugi jest Polkomtel (odpowiednio 33,3 proc., 32,7 proc. i 33,2 proc.), a trzecia Polska Telefonia Cyfrowa (31,8 proc., 31,3 proc. i 31,7 proc.). Najmłodzy gracz - P4 ma 1,1 proc. rynku kart SIM oraz 0,9 proc. rynku pod względem przychodów po trzech kwartałach. Według danych przesłanych do GUS operatorzy wirtualni mieli 68,5 tys. klientów.
Z szacunków GP wynika, że w IV kwartale operatorzy osiągną blisko 6,5 mld zł przychodów, a w całym 2007 roku blisko 24 mld zł przychodów (wyniki PTC w prognozie doprowadziliśmy do porównywalności z innymi operatorami i zwiększyliśmy je o 160 mln zł w stosunku do raportowanych zgodnie ze standardami obowiązującymi w Deutsche Telekom). Według naszych szacunków PTK Centertel w całym 2007 roku będzie miał 8,1 mld zł przychodów, o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Aspirujący do pierwszego miejsca na rynku Polkomtel po wzroście o 6,8 proc. będzie miał przychody o ok. 200 mln zł niższe. Według prognoz GP, należąca do P4 sieć Play, która dziś ma 600 tys. klientów, w całym 2007 roku osiągnie ok. 320 mln zł przychodów.
Tomasz Świderek
Przychody operatorów komórkowych w 2007 roku / DGP