Chodzi o ustawę z maja 2007 roku (autorstwa Samoobrony), która - jak pisze KE w komunikacie - przewidywała procedurę wydawania zezwoleń "dyskryminującą w sposób pośredni handlowców nie polskiego obywatelstwa", oraz która dawała władzom regionalnym możliwość wydawania decyzji o budowie supermarketów w sposób uznaniowy.

W odpowiedzi na list Komisji Europejskiej kwestionujący tę ustawę, rząd poinformował, że uchyli tę restrykcyjną i kontrowersyjną ustawę. Polski Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niekonstytucyjną i nieważną. Dlatego KE zamknęła postępowanie.