Polski Koncern Naftowy ogranicza planowane wcześniej wydatki na inwestycje.

Z przedstawionej wczoraj strategii koncernu na lata 2009-2013 wynika, że nakłady w tym okresie wyniosą 12,6 mld zł (wobec ponad 21 mld zł zakładanych w poprzedniej strategii do 2012 roku).

- Stawiamy na efektywność - tłumaczy Jacek Krawiec, prezes PKN-u.

Według niego wzrost wartości spółki będzie realizowany dzięki działalności podstawowej (segment rafineryjny, petrochemiczny i detal) oraz tworzeniu nowych segmentów (rozwój w dziedzinie wydobycia ropy i wejście w energetykę). Spółka za to chce się pozbyć aktywów chemicznych i telekomunikacyjnych.

- Jak najszybciej chcemy wyjść z inwestycji w Polkomtel. W grudniu planujemy sfinalizować przejęcie udziałów od TDC, potem usiądziemy do rozmów z akcjonariuszami Pol- komtela w sprawie wspólnej sprzedaży spółki - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu.

PKN rezygnuje też z segmentów PCW i nawozów. Ponadto wystawia na sprzedaż Anwil. Koncern planuje rozwijać działalność wydobywczą (tzw. upstream). W 2011 roku wydobycie ropy przez spółki z grupy wyniesie 0,5 mln baryłek rocznie, w 2013 roku wzrośnie do 1,2 mln. Średnioroczny poziom wydatków na ten segment wyniesie 140 mln zł. W ocenie Ludomira Zalewskiego z DM PKO BP uzyskanie własnych źródeł ropy nie będzie jednak głównym celem grupy.

Rafinerie PKN-u skoncentrują się na zwiększeniu produkcji oleju napędowego - w 2013 roku osiągnie ona poziom 12,5 mln ton, czyli o 44 proc. więcej niż w 2007 roku. Przerób ropy w tym czasie wyniesie 30,2 mln t (o 32 proc. więcej niż w 2007 roku). Generalnie produkcja paliw wzrośnie o 41 proc. do 21,6 mln t.

Koncern chce wejść na nowe rynki - ukraiński i białoruski. Zamierza tam skoncentrować się głównie na działalności hurtowej, choć nie wyklucza budowy sieci stacji. Potwierdziły się też wcześniejsze informacje GP, że płocka spółka nie zamierza inwestować na Łotwie. Jak zaznacza Kamil Kliszcz z DI BRE Banku, na uwagę zasługuje, że zarząd spółki dokonał rewizji wydatków inwestycyjnych w segmencie detalicznym (poprzednia strategia zakładała średnioroczne wydatki 0,5 mld zł do 2012 roku, obecna - 0,3 mld zł).

Strategia, którą rada nadzorcza Orlenu zatwierdziła we wtorek, ma w 2013 roku przynieść 7,8 mld zł zysku operacyjnego. Według analityka DM PKO BP to optymistyczne, acz realne założenie.