Złagodzenie przepisów prawa pracy dla małych firm, łatwiejsze odzyskiwanie długów a także możliwość powoływania nowego rodzaju spółki to niektóre propozycje ministerstwa rozwoju, które ułatwią działalność przedsiębiorców

We wtorek posłowie komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji wysłuchali informacji wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja dotyczącej poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Haładyj podkreślił, że zaproponowane rozwiązania zostały wypracowane w dialogu z przedsiębiorcami. "One wszystkie w zasadzie wynikają z naszych rozmów, które odbyliśmy z przedsiębiorcami i z organizacjami przedsiębiorców. Po to, aby sprawdzić czy te nasze rozwiązania odpowiadają rzeczywistym problemom" - zaznaczył.

Wśród rozwiązań, które zaproponował resort są zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. "Po pierwsze żeby przyspieszyć same postępowania administracyjne. Bo jedna sprawa administracyjna potrafi wędrować przez paręnaście instancji bez rozstrzygnięcia czasami parę lat" - dodał Haładyj.

Reklama

Wskazał, że drugi element to zmiana podejścia administracji do załatwiania spraw tak żeby przestawić tryby pracy administracji na system pracy "pro mediacyjny, pro dialogowy".

Reklama

"Trzecia kwestia to wprowadzanie takich ogólnych wytycznych w sprawie kar administracyjnych. Ponieważ dzisiaj prawo administracyjne w tym aspekcie można powiedzieć jest bardziej bezwzględne niż prawo karne nawet" - powiedział Haładyj. Wiceszef resortu rozwoju poinformował, także, że resort chce wprowadzić ułatwienia w sukcesji firm jednoosobowych.

"Mamy 100 zgonów miesięcznie rejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jest to wystarczający powód do tego żeby tym zagadnieniem się zająć. Jest on bardzo trudny z szczególnie z podatkowego powodu. Prowadzimy rozmowy z ministerstwem finansów, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie w tej sferze" - dodał.

Jak wskazał Haładyj resort proponuje wprowadzenie w takiej sytuacji instytucji prokurenta mortis causa, który w tym okresie zapewni ciągłość funkcjonowania firmy i przeprowadzi proces przejęcie firmy przez spadkobierców.

Kolejne rozwiązanie, które ma uprościć działalność przedsiębiorców to skrócenie okresu przechowywania przez firmy dokumentacji kadrowo-płacowej. Haładyj wskazał, że w Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych na świecie okresów przechowywania - wynosi on 50 lat. Według propozycje resortu okres ich przechowywania ma być skrócony do 10 lat.

Resort rozwoju proponuje także podniesienie z 20 do 50 pracowników progów, od których istniałby obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy.

Ministerstwo przygotowuje też propozycje rozwiązań, którego celem ma być łatwiejsze odzyskiwanie długów. Haładyj powiedział, że wprowadzona ma być także koncepcja utworzenia nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółki akcyjnej, która m.in. miałaby pomóc w działalności osób, które zakładają start-upy.