Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) rozwija nowe obszary biznesu - zapowiada m.in. uruchomienie obsługi klientów zamożnych w ramach bankowości prywatnej. Bank, dywersyfikując źródła finansowania, planuje także wejście na rynek zachodnioeuropejski, na którym zamierza ruszyć z ofertą depozytów w euro dla klientów indywidualnych, poinformowała ISBnews wiceprezes BOŚ Anna Milewska.

"Polska gospodarka stoi u progu dużego skoku nie tylko technologicznego, ale także ekonomicznego. Wynika to nie tylko z już podjętych przez rząd działań, ale także zamierzeń, które były prezentowane podczas Forum Ekonomicznego" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.tv. W jej ocenie, spotkały się one z bardzo pozytywnym odzewem nie tylko ze strony polityków obecnych w Krynicy, ale także licznego grona przedsiębiorców. Dotyczy to szczególnie zapowiedzi wprowadzania innowacyjnych, nowych technologii oraz silnego wsparcia dla start-upów. "To cieszy, ponieważ wpisuje się również w ramową strategię rozwoju BOŚ, która wyznacza kierunki rozwoju banku na lata 2016-2020" - powiedziała wiceprezes BOŚ.

"Naszą mocną stroną jest specjalizacja w szeroko pojętym obszarze ochrony środowiska. Wspieramy szereg inwestycji, z których ogromna większość wykorzystuje najnowsze technologie - co zresztą nie powinno dziwić w przypadku proekologicznych rozwiązań i przedsięwzięć" - zaznaczyła.

Rosnące zaangażowanie na polu inwestycji eko to jednak nie jedyny kierunek strategiczny BOŚ. Bank zapowiada wejście w nowe obszary biznesu.

Reklama

"Już dziś mogę zapowiedzieć uruchomienie w banku obsługi klientów zamożnych w ramach nowo powstałej bankowości prywatnej. To dla nas bardzo atrakcyjny segment, również z uwagi na proekologiczną misję BIS. Klienci zamożni to często osoby bardzo świadome, rozumiejące potrzeby działań eko i dbające w konsekwencji o zdrowie swojej rodziny" - powiedziała Milewska.

Wiceprezes podkreśla, że dużym atutem bankowości prywatnej BOŚ będzie jej ścisłe powiązanie z produktami Domu Maklerskiego BOŚ, który rokrocznie zdobywa wyróżnienia w wielu rankingach. Synergia banku z DM BOŚ, grupującym zamożnych klientów, jest naturalna.

"Zaoferujemy naszemu klientowi dostęp do szerokiej bazy funduszy inwestycyjnych, umożliwimy sprawne zarządzanie aktywami, a co za tym idzie - dywersyfikację inwestycji. Połączenie oferty bankowej oraz domu maklerskiego daje duże możliwości różnorodnych form zarabiania" - stwierdziła Milewska.

Wiceprezes podkreśliła, że w dzisiejszym, globalnym świecie trudno funkcjonować wyłącznie na własnym podwórku, zamykając się w kręgach proekologicznych czy związanych z ochroną przyrody. Dlatego BOŚ jest otwarty na współpracę z innymi, wiarygodnymi instytucjami jak NFOŚiGW, Lasy Państwowe czy KUKE. Ale nie tylko.

"Nie jesteśmy zamknięci na pozyskiwanie klientów z rynku polskiego, a wspólna Europa wymusza przygotowywanie ofert także dla klientów spoza granic Polski. Dlatego obecnie pracujemy nad ofertą depozytową dla naszych zachodnich sąsiadów. Na razie nie mogę ujawnić szczegółów tego projektu" - podsumowała Milewska.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.