Docelowo w polskim systemie bankowym będzie funkcjonować 5 do 6 banków uniwersalnych, pozostałe przyjmą charakter niszowy - ocenia Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP.

"Chciałbym zauważyć, że w sektorze banków komercyjnych mamy do czynienia z drugą fazą konsolidacji. Docelowo oceniamy, że w polskim systemie bankowym będzie funkcjonować 5 do 6 banków uniwersalnych, pozostałe przyjmą charakter niszowy" - powiedział Bartkiewicz podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016.