Marvipol uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na realizację wspólnego przedsięwzięcia przez jego spółkę celową PDC Industrial Center 60 oraz Panattoni w ramach trzech projektów obiektów magazynowo-logistycznych w gminie Grodzisk Mazowiecki, podała spółka.

"Marvipol S.A. informuje o spełnieniu się warunku zawieszającego przedwstępnej umowy sprzedaży 42% udziałów spółki celowej zawartej pomiędzy emitentem a PG Europe S.a r.l. w postaci uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację wspólnego przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie.

Wobec powyższego emitent informuje, iż stosownie do przedmiotowej umowy, jej strony są uprawnione do wezwania drugiej strony do zawarcia umowy sprzedaży, podano także.

Pod koniec sierpnia Marvipol poinformował, że PDC Industrial Center 60 - spółka celowa zależna od Marvipolu - podpisała umowę deweloperską z Panattoni Development Europe (Panattoni), dotyczącą wspólnej realizacji projektu, w ramach trzech projektów obiektów magazynowo-logistycznych posadowionych na nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Grodzisk Mazowiecki, podał Marvipol. Na mocy umowy deweloperskiej, spółka celowa zleciła Panattoni koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu.

Umowa deweloperska została zawarta pod warunkiem nabycia przez spółkę celową nieruchomości, na których ma zostać zrealizowany projekt.

Jednocześnie w związku z realizacją projektu Marvipol zawarł umowę pożyczki ze spółką celową w kwocie 8,59 mln euro, która będzie przeznaczona na nabycie nieruchomości na których ma zostać zrealizowany projekt oraz wariantowe umowy sprzedaży udziałów spółki celowej na rzecz PG Europe S.a r.l.

Na początku września prezes i główny akcjonariusz Marvipolu Mariusz Książek zapowiadał w wywiadzie dla ISBnews, że kolejne trzy wspólne inwestycje Marvipolu i Panattoni Europe będą realizowane począwszy od bieżącego roku, a proces ich budowy, wynajęcia i sprzedaży ma się zakończyć do 2018 r. Jak informował, Marvipol chce, by docelowo realizacja projektów magazynowo-logistycznych stała się drugim podstawowym, obok biznesu mieszkaniowego, obszarem działalności segmentu deweloperskiego grupy. Pozwoli to na zdywersyfikowanie ryzyka i ustabilizowanie wyników finansowych.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694,17 mln zł skonsolidowanych przychodów.