statystyki

W obligacjach zamiennych wciąż drzemie potencjał

autor: Krzysztof Marczuk, Wojciech Nowosad13.09.2016, 09:19; Aktualizacja: 13.09.2016, 09:20
Istotą obligacji zamiennych jest zawarte w nich prawo obligatariusza do wyboru rodzaju świadczenia głównego.

Istotą obligacji zamiennych jest zawarte w nich prawo obligatariusza do wyboru rodzaju świadczenia głównego.źródło: ShutterStock

Ich istotą jest prawo obligatariuszy do wyboru świadczenia głównego. Przy wymianie na akcje spłata zadłużenia dokona się w zasadzie bezgotówkowo, jednak ceną jest większe rozwodnienie akcjonariatu.

Już ponad rok minął od wejścia w życie ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Jednym z powodów uchwalenia zupełnie nowej ustawy regulującej ten rynek była chęć nadania nowych impulsów dla rozwoju polskiego rynku dłużnych papierów wartościowych. Ustawodawca wprowadził nowe typy obligacji oraz stworzył ramy instytucjonalne dla rozwiązań wypracowanych przez praktykę obrotu, takich jak np. zgromadzenie obligatariuszy. Warto przypomnieć, że poprzednia regulacja oferowała ciekawe instrumenty, które zostały utrzymane w nowej ustawie. Wydaje się jednak, że ich znaczenie i korzyści, jakie mogą przynieść dla prowadzonego biznesu, były przez emitentów niedoceniane. Takim instrumentem są właśnie obligacje zamienne na akcje.

Akcje czy pieniądze

Obligacja to dłużny papier wartościowy, z którego wynika prawo do żądania spełnienia określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego od podmiotu, który wyemitował obligacje. W obrocie rynkowym najczęściej spotyka się obligacje uprawniające wyłącznie do świadczeń pieniężnych, tj. kwoty odsetek oraz spłaty kwoty głównej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji w dniu ostatecznego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji. Przepisy pozwalają na emisję obligacji, z których świadczenie emitenta zostanie ukształtowane alternatywnie – jako świadczenie niepieniężne lub pieniężne. Jednym z takich instrumentów są obligacje zamienne, o których mowa w art. 19 ustawy o obligacjach.

Istotą obligacji zamiennych jest zawarte w nich prawo obligatariusza do wyboru rodzaju świadczenia głównego. Obligatariusz może bowiem albo zamienić obligacje na akcje emitenta, albo żądać spełnienia świadczenia pieniężnego poprzez wykup obligacji. Z reguły też obligatariusz do dnia wykupu obligacji ma także prawo do otrzymania odsetek od obligacji oraz premii płatnej w dniu wykupu obligacji.

Kto może emitować

Obligacje zamienne mogą być emitowane przez spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, o ile statut pozwala na emisję tego rodzaju instrumentów finansowych.

Emisja obligacji zamiennych dokonuje się w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przez podjęcie przez walne zgromadzenie emitenta odpowiedniej uchwały zawierającej postanowienia dotyczące zakresu przyznawanego prawa, warunków jego realizacji, sposobu przeliczenia obligacji na akcje oraz maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, jakie dokona się w drodze zamiany obligacji na akcje.

Takie rozwiązanie wynika z tego, że wyemitowane obligacje mogą w pewnym momencie zamienić się na akcje emitenta, co będzie się wiązało z powiększeniem kapitału zakładowego. Jednak w toku procesu emisyjnego emitent nie jest w stanie przewidzieć, ile obligacji zostanie wymienionych, z czego wynika obowiązek określenia maksymalnej wysokości podwyższenia oraz aktualizacji wysokości kapitału zakładowego wraz z postępującym procesem konwersji obligacji na akcje. Z tych samych względów obligacje nie mogą być emitowane poniżej wartości nominalnej ani wydawane przed pełną wpłatą. Termin na dokonanie zamiany nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. W warunkach emisji emitent może jednak ustanowić termin krótszy, po upływie którego obligatariuszowi będzie przysługiwała jedynie możliwość żądania świadczenia pieniężnego.


Pozostało 73% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane