Klienci wymagają szybkich, elastycznych platform, które będą skutecznie wspierać ich działania biznesowe

W ostatnich latach technologie IT stały się motorem transformacji i rozwoju biznesu, umożliwiając firmom osiąganie przewagi konkurencyjnej poprzez lepsze dostosowywanie się do zmian, szybsze wejście na rynek i sprawniejszą obsługę klienta. W tym samym okresie zmieniały się serwery x86, oferując ekonomiczność, większy wybór rozwiązań, kompatybilność, elastyczność oraz ochronę inwestycji – wszystkie te cechy, których klienci oczekiwali w realizacji swoich celów biznesowych.

Na potrzeby klientów chcących wdrażać rozwiązania x86 do różnych zastosowań, których liczba stale rośnie, najlepiej mogą odpowiedzieć producenci mający szeroką ofertę tego rodzaju serwerów. Bogate portfolio produktowe Lenovo – obejmujące wszechstronne serwery stelażowe i wieżowe, serwery typu mission-critical, serwery blade i systemy o dużej gęstości – jest w stanie spełnić potrzeby zarówno małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw oraz dostawców usług.

Otwarte standardy branżowe ułatwiają klientom radzenie sobie z rosnącą złożonością środowisk IT

W swoich centrach danych klienci zmagają się z rosnącą złożonością środowisk IT związanych z trendami cloud computingu, analityki biznesowej i mobilności. Aby sprostać nowym wymaganiom, próbują wdrażać wiele różnych elementów infrastruktury, co ostatecznie prowadzi do stworzenia środowiska heterogenicznego, złożonego z rozwiązań wielu producentów. W tej sytuacji ważne jest zapewnienie interoperacyjności i zagwarantowanie większej kontroli nad infrastrukturą klientów, poprzez ułatwienie integracji poszczególnych komponentów.

Opierając się na otwartych standardach, Lenovo zapewnia swoim rozwiązaniom interoperacyjność, by klienci mogli czerpać większe korzyści ze swoich inwestycji w IT. Przedstawiciele Lenovo zasiadają we władzach organizacji Distributed Management Task Force (DMTF), a producent może pochwalić się długą historią rozwijania, wprowadzania i wspierania branżowych standardów dzięki pracy w grupach roboczych i komitetach DMTF. W rezultacie, klienci Lenovo mogą łatwo integrować swój sprzęt w środowiskach centrum danych i nie są zmuszani do użycia specyficznych interfejsów czy narzędzi do zarządzania.

Otwarte standardy branżowe stają się niezbędne na rynku IT, oferując klientom wiele korzyści. Ponieważ specyfikacje są otwarte i powszechnie znane, to poprzez ich wykorzystanie klient nie musi ograniczać się do oferty tylko jednego producenta i korzysta z zalet interoperacyjności. W opinii TBR producenci serwerów, którzy wspierają rozwój otwartych standardów, są w stanie zapewnić swoim klientom największe związane z tym korzyści.

Klienci poszukują elastycznej infrastruktury, która łatwo integruje się z ich środowiskami

Wprowadzanie najnowszych trendów IT wiąże się z wyzwaniem zapewnienia efektywnego zarządzania. Na tę potrzebę najlepiej odpowiadają producenci, którzy umożliwiają tworzenie elastycznych, programowo definiowanych środowisk. Klientów zarządzających heterogenicznymi środowiskami jest coraz więcej i chcą oni wykorzystywać do zarządzania już posiadane narzędzia, bez względu na to, od jakich producentów pochodzą. W rezultacie potrzeby klientów najlepiej spełniają ci producenci serwerów, których sprzęt łatwo integruje się z programowymi narzędziami takich dostawców, jak Microsoft, Red Hat, czy VMware.

Funkcjonalność rozwiązania do zarządzania Lenovo XClarityTM dobrze wpisuje się w rynkowy trend otwartości i elastyczności, ułatwiając integrowanie serwerów Lenovo ze środowiskami klientów. Producent oferuje wiele wersji XClarityTM, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości wyboru i elastyczność. XClarityTM integruje się ze stelażowymi serwerami Lenovo System x M5 oraz X6, a także rozwiązaniami infrastruktury konwergentnej Flex System. Producent dysponuje dobrze określoną mapą produktową, poszerzającą integrację XClarityTM w ramach swojego portfolio serwerowego i zakładającą objęcie nią także linii produktów ThinkServer.

Klienci zyskują więcej z producentami, którzy ściśle współpracują z partnerami tworzącymi oprogramowanie

Producenci serwerów z większymi ekosystemami partnerów tworzących oprogramowanie potrafią lepiej spełniać specyficzne wymagania klientów. Chociaż niektórzy dostawcy łączą swoje produkty programowe ze sprzedawanymi serwerami, to producenci, którzy zdają się na partnerów tworzących oprogramowanie, dają klientom możliwość wyboru tych rozwiązań, które najlepiej będą spełniać ich potrzeby. Lenovo w swej strategii otwartego i elastycznego centrum danych prezentuje „agnostyczne” podejście do oprogramowania zarządzającego infrastrukturą. W rezultacie producent skupia swoje wysiłki dotyczące rozwoju oprogramowania na produktach, które ułatwiają integrowanie serwerów Lenovo ze środowiskami klientów. Brak firmowego oprogramowania, wiążącego klientów z jednym producentem, daje klientom Lenovo możliwość skorzystania z posiadanych narzędzi lub wybór najbardziej odpowiednich z oferty partnerów Lenovo tworzących oprogramowanie

Podsumowanie

Znaczenie chmury, analityki biznesowej i mobilności będzie rosnąć, co wiąże się z wyzwaniami dla działów IT klientów, takimi jak większa złożoność, koszty i kwestie interoperacyjności. Producenci serwerów, którzy oferują otwarty i elastyczny sprzęt dla centrów danych, są w stanie najlepiej rozwiązywać problemy ze złożonością IT i integracją w heterogenicznym środowisku, składającym się z rozwiązań różnych dostawców. W opinii TBR, firma Lenovo dobrze odpowiada na wyzwania, z jakimi zmagają się obecnie klienci – dotyczące elastycznego i uproszczonego IT – poprzez inwestowanie w takie produkty, jak XClarityTM. Oprogramowanie to sprawia, że sprzęt serwerowy Lenovo może być łatwo integrowany, dobrze wpasowując się w strategię współpracy producenta z partnerami tworzącymi oprogramowanie, dającą klientom możliwość większego wyboru. Ponadto zaangażowanie Lenovo w rozwój otwartych standardów, interoperacyjności, bezpieczeństwa i standardów RAS, również przyczynia się do rozwiązywania problemów klientów z IT – ograniczając złożoność i ułatwiając integrowanie oferowanych serwerów.

O TBR

Technology Business Research, Inc. jest wiodącą niezależną firmą badającą rynek technologii oraz doradczą, specjalizującą się w biznesowych i finansowych analizach sprzętu, oprogramowania, usług profesjonalnych, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców sieci korporacyjnych. Służąc klientom na całym świecie, TBR dostarcza aktualne i wartościowe badania rynkowe oraz informacje biznesowe w formie dostosowanej do wymagań klienta. Nasi analitycy służą pomocą w przypadku dodatkowych pytań klientów oraz potrzeby dostarczania informacji w ramach usług doradczych.

Polecamy cały raport, z którym zapoznać się można tutaj: http://shop.lenovo.com/pl/pl/promo/systems/datacenter/