Od 27 listopada stopa referencyjna wyniesie 5,75%, natomiast stopa redyskonta weksli - 6,00%, stopa lombardowa - 7,25%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 4,25%.

Tylko pięciu z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało obniżki stóp procentowych podczas listopadowego posiedzenia RPP. Twierdzili oni, że członków Rady do poluzowania polityki monetarnej przekona coraz większy dysparytet stóp procentowych nie tylko wobec strefy euro czy USA, ale także naszych sąsiadów oraz wyraźnie słabnąca gospodarka i coraz niższa inflacja.

Dzisiejsza decyzja RPP oznacza koniec trwającej ponad 1,5 roku serii, podczas której Rada podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br.