W dobie recesji wywołanej kryzysem finansowym plan ma dać impuls do rozwoju gospodarczego poprzez nowe inwestycje i pobudzenie popytu i siły nabywczej obywateli, np. przez obniżkę podatków - nawet kosztem przekroczenia dopuszczalnego pułapu deficytu budżetowego w wysokości 3 proc. PKB.

Plan ma być realizowany maksymalnie przez dwa lata: 2009 - 2010. Po tym okresie kraje członkowskie będą musiały powrócić do średniookresowych celów równowagi budżetowej.

To wyjątkowy plan na wyjątkowy kryzys - ocenił szef KE Jose Barroso.

"Dziś, dzięki naszemu planowi, KE udowadnia, że jest w stanie dać wyjątkową odpowiedź na wyjątkowy kryzys" - powiedział Barroso na konferencji prasowej prezentując plan. "Potrafimy zmienić sytuację, jeśli działamy w skoordynowany i zdecydowany sposób" - dodał.

Barroso powiedział, że finansując plan, kraje członkowskie będą musiały przestrzegać zasad kryteriów z Maastricht, ale z całą przewidzianą w Pakcie Stabilności i Wzrostu "elastycznością" wobec nadzwyczajnych okoliczności.