- Należy usprawnić sposób funkcjonowanie agendy rządowej w sprawach dotyczących rozwoju. Od roku 2018 chcemy wyższych ulg na badanie i rozwój. Chcemy także, by profesurę czy doktorat można było robić w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale także w oparciu o przeprowadzone doświadczenia. Co więcej, konsultujemy sprawę ograniczenia biurokracji na uczelniach wyższych. Od października rozpoczynamy cykl konferencji poświęconych problemom polskich uczelni- mówi Jarosław Gowin. Z wicepremierem Gowinem rozmawiał redaktor Grzegorz Osiecki z DGP we współpracy z redakcją interia.pl.