"Stopniowo pojawiają się ujemne cyfry dotyczące wzrostu gospodarczego w 2009 r." - powiedział Trichet.

Dodał, że na 2010 rok wszyscy prognostycy zakładają za to dla strefy euro dodatni wzrost gospodarczy.