250 mln złotych przeznacza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na program INNOMOTO, który ma napędzać m.in. tworzenie i rozbudowę działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach i prace nad nowymi technologiami. Wnioski w konkursie można składać do 21 listopada.

Program ma sprzyjać zwiększeniu liczby konkurencyjnych w skali międzynarodowej rozwiązań tworzonych przez polskie ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa - producentów aut, części samochodowych i akcesoriów. Szczegóły programu zostaną ogłoszone podczas specjalnej debaty na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Pula środków z INNOMOTO to 250 mln złotych. Producenci z branży będą mogli przeznaczyć je m.in. na robotyzację linii montażowych, tworzenie inteligentnych systemów logistycznych, nowe technologie spawania laserowego czy łączenia kompozytów, opracowanie prototypów ultralekkich aut lub samochodów autonomicznych.

Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw będą mogli składać wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w pierwszym konkursie INNOMOTO od 5 października do 21 listopada b.r. Ocena potrwa do 90 dni. Autorzy najlepszych projektów będą mogli przedstawić swoje pomysły podczas paneli, w skład których wchodzić będą eksperci branżowi z Polski i zagranicy. Poziom dofinansowania pojedynczego projektu może sięgnąć 80 proc.

"Prototypy samochodów bez kierowcy, ultralekkie pojazdy czy układy napędowe do e-busów – to przykłady innowacyjnych projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach INNOMOTO - nowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na nowatorskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej przeznaczymy 250 mln zł" – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie projektów przez NCBR - agencję wykonawczą resortu nauki, ma zmotywować przedsiębiorców do tworzenia i rozbudowy własnych działów badawczo-rozwojowych oraz prac nad nowymi technologiami. Program posłuży też zachęcaniu firm z branży motoryzacyjnej do rozszerzenia współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi w formie podwykonawstwa. Chodzi o rozbudowanie wachlarza projektów realizowanych wspólnie przez przedstawicieli nauki i biznesu.

"Program INNOMOTO stworzyliśmy w odpowiedzi na głos środowiska biznesu. Wspólnie postawiliśmy diagnozę i zaproponowaliśmy receptę w postaci wsparcia finansowego dla realizacji dwóch szczegółowych celów. Pierwszym jest wzrost innowacji produktowych i technologicznych w branży motoryzacyjnej, drugim – zwiększenie aktywności polskich firm motoryzacyjnych w zakresie B+R" – wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Maciej Chorowski.

Program INNOMOTO zostanie sfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O szczegółach programu INNOMOTO w specjalnej debacie pt. "Napędzamy innowacje. Miliony na nowe rozwiązania w sektorze motoryzacji" dyskutować będą podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wicepremier Jarosław Gowin, prezes GE na Europę Środkowo-Wschodnią Peter Stracar, prezes firmy Autosan Marek Opowicz, Bogusław Pijanowski z Przemysłowego Ośrodka Motoryzacji i dr Piotr Pryciński z NCBR. Dyskusja odbędzie się w środę (7 września) o godz. 12:05.