W listopadzie w porównaniu z październikiem bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej zwiększył się 0,5 pp. i ukształtował na poziomie minus 12,6 pp., natomiast wskaźnik wyprzedzający zmniejszył się o 1,5 pp. i wyniósł minus 19,5 pp.

"Poziom wskaźników za ostatnie dwa miesiące 2008 r. wskazuje, że możliwe jest spowolnienie dynamiki konsumpcji indywidualnej już w IV kwartale tego roku oraz w kolejnych miesiącach roku przyszłego" - napisano.

"Wzrost bardzo negatywnych ocen oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia w kraju"

GUS podał, że zanotowane zmiany obydwu wskaźników ufności konsumenckiej wynikają z pogorszenia ocen zmian w ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (w ostatnich 12 miesiącach), a zwłaszcza zmian poziomu bezrobocia (w najbliższych 12 miesiącach) oraz lekkiej poprawy ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych (zarówno w ostatnich, jak i najbliższych 12 miesiącach), oczekiwanych zmian ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (w najbliższych 12 miesiącach), obecnego dokonywania ważnych zakupów i oszczędzania pieniędzy (w najbliższych 12 miesiącach).

"W wynikach za listopad 2008 r. szczególną uwagę zwraca wzrost bardzo negatywnych ocen oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia w kraju, które ukształtowały się na poziomie sprzed trzech lat. Znaczny wzrost tego wskaźnika wynika zarówno z obaw powodowanych zapowiadanymi zwolnieniami pracowników zatrudnionych w kraju, jak również z obaw przed powrotem emigrantów z krajów zachodnio- europejskich" - napisał GUS.