Nowe przepisy umożliwiają izbom gospodarczym wyposażenie jednostek terenowych w osobowość prawną, co pozwoli im na samodzielny udział w obrocie gospodarczym. Oznacza to, że terenowy oddział izby gospodarczej nie będzie musiał pytać o zgodę centrali np. na wynajęcie lokalu, czy wykonanie jakiejś prostej czynności.

Regionalne izby będą też mogły reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej. Jednostki terenowe izb podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany mają wejść w życie 45 dni od ogłoszenia.