Komitet Stabilności Finansowej działa od niemal roku, ale dopiero wraz z przyjęciem ustawy uzyskał podstawy prawne funkcjonowania.

W ramach Komitetu minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego będą współpracować w zakresie wzajemnej wymiany informacji oraz koordynacji działań na rzecz utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego.

Komitet będzie m.in. dokonywał oceny w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych oraz opracuje zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla tego systemu. Komitet ma obradować co najmniej raz na sześć miesięcy.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.