Według ukazującego się co pół roku przeglądu "OECD Economic Outlook", zsumowany produkt krajowy brutto tej organizacji spadnie w przyszłym roku o 0,4 proc., podczas gdy w 2008 roku wzrośnie o 1,4 proc. Na rok 2010 przewiduje się natomiast wzrost gospodarczy na poziomie 1,5 proc. Wynosząca obecnie 34 mln liczba bezrobotnych w strefie OECD zwiększy się w ciągu dwóch najbliższych lat do 42 mln.

OECD skupia 30 demokratycznych państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej, w tym od roku 1996 Polskę.

Dla strefy euro OECD prognozuje spadek PKB o 0,6 proc. w 2009 roku

Jak podaje raport, w 2009 roku Stany Zjednoczone odnotują spadek PKB o 0,9 proc. po tegorocznym wzroście o 1,4 proc. W 2010 roku ich PKB ma się zwiększyć o 1,5 proc.

Dla strefy euro OECD prognozuje spadek PKB o 0,6 proc. w 2009 roku i wzrost o 1,2 proc. w roku 2010. Tegoroczny wzrost gospodarczy państw tego obszaru ma wynieść 1,0 proc.

Jak głosi raport, gospodarka Japonii o tegorocznym wzroście o 0,5 proc. dozna w przyszłym roku spadku o 0,1 proc., a w roku 2010 odnotuje wzrost o 0,6 proc.