Jeżeli nie będzie zahamowania popytu krajowego i utrzyma się lekki wzrost inwestycji, to przy słabnącym złotym utrzymanie prognozy wzrostu PKB na 2009 rok jest realne - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Według założeń rządu, prognoza wzrostu PKB na 2009 rok to 4,8 proc. W ocenie wiceminister finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej, wzrost ten będzie między 3,5 a 4,5 proc.

Wicepremier obawia się, że spadek inflacji może być większy w przyszłym roku niż zapisano to w projekcie budżetu. "To może być spore zagrożenie, jeśli chodzi o realizację przychodów budżetu" - podkreślił.

"Wydaje się, że w obecnych realiach bardzo istotne i pożyteczne byłoby ponowne przedyskutowanie polityki dotyczącej stóp procentowych"

W projekcie budżetu rząd zakłada, że inflacja średnioroczna w 2009 roku wyniesie 2,9 proc.

Wicepremi

er podkreślił, że "w tej chwili Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski ma do rozpatrzenia ważne sprawy dotyczące stóp procentowych".

"Wydaje się, że w obecnych realiach bardzo istotne i pożyteczne byłoby ponowne przedyskutowanie polityki dotyczącej stóp procentowych" - dodał.