mBank oraz Multibank, części detaliczne BRE Banku, obniżyły wskaźnik LTV dla kredytów hipotecznych indeksowanych kursem franka szwajcarskiego do 80 proc. - poinformowało dziś biuro prasowe banku.

Wraz ze zmianą podwyższono marże na tych kredytach. Poprzednio wskaźnik określający stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia dla CHF wynosił 100 proc.

LTV dla kredytów w złotych nie zmienił się i nadal wynosi 100 proc.

Na koniec trzeciego kwartału 2008 roku portfel kredytów hipotecznych BRE Banku wynosił 15,9 mld zł. Od początku roku wzrósł on o 4,8 mld zł, czyli o 43,7 proc., w tym w trzecim kwartale o 2,32 mld zł.

LTV to wskaźnik używany w bankowości do określania wysokości udzielanego kredytu.