Federalny urząd ds. zabezpieczeń depozytów - FDIC podjął taką decyzję wobec banków oszczędnościowych Downey Savings and Loan Association z siedzibą w Newport Beach oraz PFF Bank & Trust z Pomony.

Tym samym liczba amerykańskich banków, zamkniętych z powodu braku płynności finansowej w tym roku wzrosła do co najmniej 22 banków - szacuje agencja Associated Press.

Aktywa obu zamkniętych kalifornijskich banków zostały przejęte przez US Bank z Minneapolis i będą działać jako filie tego banku.