Fundacja działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele biznesu, m.in. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha oraz główny ekonomista PricewaterhouseCoopers Witold Orłowski.

"Jeśli Polska nie pójdzie w kierunku przedsiębiorczości, to demagogia i populizm +wykończą+ system (gospodarczy - PAP), w którym żyjemy. Więcej ludzi w Polsce powinno być właścicielami" - mówił w piątek Wałęsa podczas konferencji związanej z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Ta największa globalna kampania promująca przedsiębiorczość wśród młodych ludzi po raz pierwszy odbywa się w Polsce; trwa od 17 do 23 listopada br.

Według prezesa Fundacji "Polska Przedsiębiorcza" Dariusza Żuka, Polsce potrzebna jest nowa koncepcja patriotyzmu. "Obecnie walczy się na gospodarki, a nie poprzez zrywy niepodległościowe. Naszą przewagą może być przedsiębiorczość Polaków rozumiana jako sukcesy technologiczne, informatyczne i biznesowe na arenie międzynarodowej" - mówił w piątek Żuk.

Zdaniem Orłowskiego, kryzys finansowy może sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce.

"W Polsce bywa tak, że trudne czasy wymuszają działania. Być może w trudnych czasach będzie łatwiej przeforsować zmiany dotyczące uproszczenia biurokracji, a młodym ludziom będzie łatwiej zrozumieć, że własny biznes się bardziej opłacalny" - mówił Orłowski. Jego zdaniem, wzrost gospodarczy w 2009 r. wyniesie ok. 3 proc.

W ocenie wiceminister finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej, wzrost ten będzie między 3,5 a 4,5 proc.