Sejm przyjął również inną poprawkę Senatu, która usuwa wątpliwości, że pojęcie "budynku zbiorowego zamieszkania" dotyczy również plebanii, domów zakonnych oraz klasztorów.

Kolejna zaakceptowana przez Sejm poprawka obniża dolny próg wskaźnika kosztu przedsięwzięcia, umożliwiający skorzystanie z premii remontowej z 0,15 do 0,05. Ma się to przyczynić do znacznego poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do tej premii.

Zgodnie z kolejną zaakceptowaną przez Sejm poprawką, do wniosku o przyznanie premii remontowej nie będzie wymagane załączenie oświadczenia banku, że inwestor nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Proponując to rozwiązanie, Senat uznał, iż należy usuwać wszelkie zbędne, biurokratyczne wymagania. W przypadku, którego dotyczy omawiana poprawka, oświadczenie banku jest zbędne - uznał Senat - ponieważ to ten sam bank udziela inwestorowi kredytu.

Ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma m.in. na celu poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych poprzez wsparcie remontów budżetowymi pieniędzmi.

Premia termoizolacyjna będzie przysługiwała inwestorowi na spłatę części kredytów zaciągniętych m.in. na remont budynku powodujący zmniejszenie strat cieplnych lub zmniejszenie zużycia energii.

Nowa ustawa, która zastąpi obowiązującą od 1998 r. ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wejdzie w życie po trzech miesiącach od opublikowania.

Ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.