Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki na dogi lokalne będzie rozdzielał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Pod koniec października Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w latach 2008- 2011". Zgodnie z nim do 2011 roku ma być zbudowanych lub przebudowanych około sześć tys. kilometrów dróg gminnych i powiatowych.

Celem tego programu jest pomoc samorządom w inwestowaniu w drogi lokalne tak, podwyższać ich standard.

W latach 2009-2011 na realizację samorządowych inwestycji drogowych przeznaczone będzie 6 mld zł - po 3 mld zł z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. W każdym roku programu na jego realizację rząd i samorządy przeznaczą po 1 mld zł (łącznie 2 mld zł). Połowa pieniędzy przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne.

PiS chciało, by pieniądze na drogi nie były dzielone przez szefa MSWiA, a przez ministra infrastruktury, który musiałby się porozumieć w tej sprawie z ministrem rolnictwa. Taka poprawka nie uzyskała jednak akceptacji posłów.(PAP)

stk/ la/ gma/