"Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach" – czytamy w komunikacie.

Piotr Walkowiak wchodził w skład rady nadzorczej PZU od 2 lipca br.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.