Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 84 senatorów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa przewiduje obniżenie poziomu kapitału założycielskiego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych. W myśl nowelizacji kapitał potrzebny do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniesie co najmniej 5 tys. zł, a nie - jak do tej pory - co najmniej 50 tys. W przypadku spółki akcyjnej będzie to 100 tys. zł, zamiast dotychczasowych 500 tys. zł.

Nowe przepisy przewidują, że dzień wypłaty dywidendy w spółkach określa się w uchwale wspólników lub walnego zgromadzenia; jeśli w uchwale nie ma tej daty, termin określi zarząd lub rada nadzorcza.

Zmiany pozwalają też spółce cywilnej przekształcić się w spółkę jawną, po zgłoszeniu do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Spółka jawna, do której wniesiono jednoosobowe przedsiębiorstwo, odpowiada za jego zobowiązania.