Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Mediacap w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D, podała Komisja.

Oferującym jest Millennium Dom Maklerski, czytamy w komunikacie.

W październiku ub.r. Mediacap informowała, że złoży wniosek o odwieszenie postępowania przed KNF w sprawie zatwierdzenie jej prospektu emisyjnego. Grupa planowała przejść na rynek regulowany bez emitowania nowych akcji.

Mediacap SA to grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu, IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Od 2008 r. jest notowana na NewConnect.