Gazeta Prawna wspólnie z telekomunikacyjnymi portalami fkn.pl i Telepolis.pl zapytała użytkowników telefonów komórkowych na kartę (pre-paid), jakich usług oczekują od operatorów.

Klienci chcieliby mieć większą gamę sposobów doładowania, także takich, które pozwolą im zapomnieć o sprawdzaniu stanu konta i terminach jego ważności. To samo dotyczy pakietów obniżających ceny usług - by raz włączony pakiet działał aż do końca promocji lub do wyłączenia przez klienta.

REKOMENDACJA

Operatorzy powinni wprowadzić nowe sposoby doładowania:

 •  możliwość zasilania konta jednego pre-paida z konta innego, w tym możliwość takiego zasilenia, by przedłużyć połączenia wychodzące,
 •  automatyczne doładowanie konta z rachunku bankowego lub karty płatniczej,
 •  doładowanie z konta bankowego przez polecenie zapłaty lub z karty płatniczej przy użyciu SMS albo specjalnej aplikacji w telefonie,
 •  powiadamianie przez SMS lub e-mail, że kończą się pieniądze na koncie oraz że kończy się termin połączeń wychodzących,
 •  powiadamianie przez SMS lub e-mail, że kończą się pieniądze lub mija termin połączeń wychodzących na określonym koncie (np. w telefonie dziecka, pracownika),
 •  możliwość grupowania kilku kart na jednym koncie, które może być zasilane z rachunku bankowego lub kartą i pozwala kontrolować jego stan, określać usługi, sprawdzać billing. Można by określić limity dla każdego numeru telefonu,
 •  możliwość sprawdzania także z wykorzystaniem telefonu i tzw. krótkich kodów salda na innym, wcześniej zdefiniowanym koncie pre-paid. Przydatne np. dla rodziców i pracodawców,
 •  możliwość doładowania konta za granicą kartą-zdrapką innych operatorów, z którymi dostawca usługi ma podpisaną umowę.

REKOMENDACJA

Operatorzy powinni wprowadzić nowe zasady transmisji danych:

 •  transmisję danych w systemie pre-paid we wszystkich sieciach na wzór stawek usługi SIMdata w sieci Plus (30 gr za 1 MB danych przesłanych i odebranych liczone łącznie; opłata naliczana za każde 100 kB danych),
 •  możliwość wykupywania pakietów danych na określony czas. Pakiety powinny być wzorowane na okresowych biletach komunikacji miejskiej, a więc nie powinny ograniczać transmisji w danym okresie,
 •  ryczałtową miesięczną opłatę za wysyłanie i odbieranie e-maili z adresu w domenie operatora.

REKOMENDACJA

Operatorzy powinni wprowadzić tańsze rozmowy:

■  możliwość uruchomienia usług obniżających koszty na stałe lub do dnia, w którym promocja się kończy. W przypadku przedłużenia promocji usługi nie trzeba, by ponownie aktywować, a operator informowałby o tym użytkownika, przesyłając mu SMS.

REKOMENDACJA

Operatorzy powinni wprowadzić inne usługi:

■  połączenia konferencyjne umożliwiające rozmowę telefoniczną kilku osób,

■  możliwość przeniesienia zarejestrowanego numeru między operatorami za pomocą strony www,

■  aplikację do wzywania pomocy z wykorzystaniem SMS. Taki SMS zawierałby dane o położeniu telefonu zebrane z systemów lokalizacyjnych operatora komórkowego,

■  wideorozmowy w sieciach, w których nie są dostępne.

REKOMENDACJA

Operatorzy powinni wprowadzić zachęty w taryfach:

■  premiowanie klienta, np. dodatkowymi minutami rozmów albo rabatem na usługi za to, że cały czas saldo na jego koncie jest wyższe od założonej przez operatora kwoty,

■  cenę usług zależną od wysokości doładowania. Przy doładowaniach na wyższą kwotę klient dostaje rabat, np. 10 procent.

61 proc. klientów operatorów komórkowych w Polsce korzysta z telefonów na kartę

Tomasz Świderek

tomasz.swiderek@infor.pl