Rolą operatora logistycznego jest dokładne rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa oraz wszelkich możliwych przeszkód, które mogą powstać podczas realizacji usługi logistycznej. Jeśli potrzeby te nie zostaną dobrze rozpoznane, istnieje prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy budowaniu łańcucha logistycznego.

Analiza potrzeb

Podczas planowania łańcucha logistycznego powstaje duże zapotrzebowanie na wymianę informacji. Rozwiązaniem jest integracja systemów komputerowych, której świadomość również musi posiadać klient. Jedno złe ogniwo może zepsuć cały łańcuch logistyczny i narazić zarówno operatora, jak i jego klienta na poważne straty.

- Sam łańcuch logistyczny musi być oparty na analizie potrzeb klienta, dlatego punktem wyjściowym powinna być bezbłędna komunikacja między współpracującymi podmiotami. Ważne jest, aby realnie ocenić szanse i możliwości realizacji projektu, wyznaczyć konkretne jego parametry i monitorować przebieg realizacji poszczególnych jego etapów. Oczywiście czasami zdarza się, że zawodzi jedno z ogniw łańcucha, wtedy waż- na jest szybkość reakcji i rozwiązanie prowadzące do dalszej optymalizacji - mówi Adam Jędryczek, specjalista ds. logistyki spółki JAS-FBG.

Słabe punkty

Najczęściej błędy u operatora powstają na skutek braku dostatecznej wiedzy na temat obsługiwanego towaru i poznawanie go w trakcie operacji logistycznych. Popełnianie błędów zdarza się też w momencie, kiedy operator próbuje dostosować się do oczekiwań klienta, których nie jest tak naprawdę w stanie spełnić.

- Kluczowe znaczenie dla całej współpracy mają forma i zapisy standaryzujące zachowania stron umowy. Klient powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na poziom profesjonalizmu i wiarygodność finansową swojego przyszłego partnera. Dla obu stron ważnymi elementami są zapisy mówiące o sposobach i procedurach kontaktowania się stron w celu ciągłej optymalizacji procesów czy warunkach odstąpienia od umowy - mówi Adam Jędryczek.

Najczęstszą przyczyną złego zbudowania łańcucha logistycznego są właśnie niedopowiedzenia podczas ustalania szczegółów obsługi określonego towaru. Nie ma bowiem jednego standardu konstrukcji łańcuchów logistycznych.

- Wielość i złożoność czynników regulujących działalność firm narzuca konieczność stosowania innych rozwiązań dla różnych przypadków. Przy zastosowaniu nieodpowiednich metod można osiągnąć zupełnie odwrotne efekty od zamierzonych. Prawidłowa analiza tych czynników jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym odpowiedniej wiedzy, znajomości odpowiednich narzędzi, metod badawczych, a często również zupełnie nowego, świeżego spojrzenia charakterystycznego dla ludzi z zewnątrz - wyjaśnia Marek Przedpełski, key account manager CAT North East Europe.

Analiza rynku

Należy pamiętać, że tylko specjaliści mogą przeprowadzić bieżącą analizę sytuacji rynkowej na skalę lokalną i globalną.

- Należy monitorować rozwój przemysłu, możliwości produkcyjne poszczególnych fabryk, regionów, aktualne schematy transportowe, tendencje cenowe w różnych gałęziach transportu, ale również sytuacją na rynku sprzedaży, trendy, przewidywania, plany producentów i dystrybutorów. Synteza wszystkich tych informacji pozwala na wybranie najkorzystniejszych rozwiązań - dodaje Marek Przedpełski.

W przeciwnym wypadku zła ocena może drogo kosztować klienta.

- Niewłaściwe zbudowanie łańcucha dostaw może grozić wieloma niebezpiecznymi konsekwencjami dla firmy, jak przestoje w produkcji, kiedy zabraknie materiałów lub półfabrykatów niezbędnych do produkcji, opóźnienia w przesyłce towarów do odbiorców końcowych, zwiększenie kosztów, a nawet zaburzenie płynności finansowej firmy - ostrzega Piotr Sitarek, dyrektor generalny UPS Polska.

Zrażenie do siebie klienta to nie tylko utrata zaufania jednego przedsiebiorcy. Może się to przełożyć na utratę wiarygodności w określonej branży i rozszerzać złą opinię na innych operatorów logistycznych. Klient zaś powinien pamiętać, że uniknie błędów i ułatwi pracę operatorowi, jeśli już w fazie ustalania projektu zaufa mu, udostępniając wszelkie informacje o swoim towarze.

BEATA TROCHYMIAK

beata.trochymiak@infor.pl