Koszty transportu i logistyki często stanowią duży procent ponoszonych wydatków, tak więc dla wielu firm priorytetem jest ich optymalizacja. Jednakże nie zawsze oznacza ona zmniejszenie kosztów bezpośrednich, takich jak stawki za magazynowanie czy za transport.

Czas dostawy

Optymalizowane są również czas i wydajność całego procesu logistycznego.

- Dla wielu firm obniżenie kosztów oznaczać może skrócenie czasu dostawy towarów do odbiorcy, możliwość szybkiej reakcji na wymagania rynkowe. Generalnie wszystkie te elementy, które pomagają tworzyć przewagę konkurencyjną. A operator logistyczny jest narzędziem do osiągnięcia tego celu - tłumaczy Tomasz Oczkowski, dyrektor ds. rozwoju i logistyki na Europę Środkową i Wschodnią firmy Wincanton Polska.

Optymalizacja kosztów jest procesem złożonym i nie dotyczy wszystkich obszarów obsługi logistycznej. Jej efekty widoczne są w końcowym wyniku ekonomicznym klienta.

- To, co można optymalizować, to głównie koszty magazynowania, transport zaopatrzenia i transport dystrybucji, ale też i koszty samego zarządzania czy też przygotowania przesyłek, np. coopacking. Do innej grupy, nie mniej ważnej kwestii w optymalizacji należą też koszty utrzymania zapasów oraz personelu - mówi Tomasz Fiedor, dyrektor handlowy w firmie Gefco Polska.

Wszystko jednak zależy od oczekiwań i potrzeb klientów.

Wartościowanie procesów

Dla niektórych klientów ważny jest czas dostawy i wyprzedzenie konkurenta, chociaż koszty operacji logistycznych mogą być wtedy wyższe, a dla innych istotne będzie obniżenie kosztów nawet kosztem jakości.

- Operator logistyczny robi to najlepiej, ze względu na to, że obsługuje kilku klientów. Nakłady finansowe i organizacyjne, jakie ponosi, rozkładają się podczas obsługi pewnej grupy towarów, należących do różnych firm. Chodzi tu np. o zakup sprzętu, odpowiedniego oprogramowania, stworzenie zespołu pracowników, systemu zarządzania i wreszcie controlling nad prawidłowością przebiegających procesów - dodaje Tomasz Fiedor.

Jednakże, jak podkreślają operatorzy logistyczni, kluczem do optymalizacji jest monitoring i zespół pracowników świadomych ustalonych procesów. Korzystanie z wyspecjalizowanego operatora logistycznego pozwala na obniżenie kosztów infrastruktury i korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych i logistycznych, dostępnych specjalistycznym firmom z tej branży.

Niektóre firmy świadczące usługi logistyczne posiadają także odpowiednie certyfikaty. Ich wdrożenie staje się nie tylko gwarancją jakości, ale również przynosi wymierne korzyści dla samego operatora, m.in. podnosi prestiż firmy w oczach klientów i pracowników, pozwala na monitorowanie poziomu realizacji celów, przez co poprawia rentowność firmy i jej wyniki operacyjne.

Rozbudowana oferta

Dobry operator powinien zawsze pierwszy reagować na zmiany rynkowe, jeszcze przed sygnałem od klienta. Musi stale rozwijać swoją ofertę.

- Ogromne znaczenie ma dopasowanie oferty do potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych klientów. Pełen zakres usług pozwala na wybór opcji, będącej najlepszym kompromisem pomiędzy szybkością i kosztami w odniesieniu do przesyłek o dowolnym zasięgu - krajowym, europejskim i ogólnoświatowym. Działamy w modelu one-stop shopping, co oznacza, że cały proces od złożenia zlecenia do wystawienia faktury jest spójny i przeprowadzany w obrębie jednej firmy - mówi Monika Biedrzycka, dyrektor marketingu UPS Polska.

Sprawia to, iż przedsiębiorstwa mogą bardziej efektywnie planować i koordynować swoją produkcję, gdyż zawsze wiedzą, kiedy dokładnie ich przesyłki dotrą na miejsce. Wiedza i doświadczenie, jakie posiadają operatorzy logistyczni, oferujący całą paletę usług i rozwiązań logistycznych, praktycznie jest nie do osiągnięcia dla firmy produkcyjnej czy handlowej. Często zdobyte doświadczenie to długie lata pracy i rozwoju, ciężko zdobyty kapitał. I właśnie z tego kapitału korzysta każdy klient, który otrzymuje sieć łańcuchów logistycznych, gwarancję wysokiej efektywności ekonomicznej i równie wysokiej jakości usług. Ważna jest terminowość, elastyczność i szybkie reagowanie w sytuacjach krytycznych, minimalna szkodowość oraz sprawny przepływ informacji.

- Dzięki pewnym i terminowym dostawom ekspresowym zamawiający towar zmniejsza swój poziom zapasów, które stanowią zwykle znaczny koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ten sposób wspieramy naszych klientów w realizacji ich potrzeb w zakresie logistyki, oni natomiast mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojej podstawowej działalności - mówi Monika Biedrzycka.

Firmy mogą mieć mniejsze zapasy, nie ponoszą wysokich kosztów utrzymania własnego transportu, spedycji czy działu logistyki, a to w efekcie przyczynia się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz poprawy płynności finansowej.

SZERSZA PERSPEKTYWA

RYNEK

Najbardziej pożądanym efektem we współpracy z operatorem logistycznym jest m.in dzielenie sie ryzykiem wynikającym z operacji dostaw towarów. Klienci chcą korzystać z dostępu do specjalistycznej wiedzy pracowników operatora logistycznego, co zapewnia im najlepsze praktyki i większą wiarygodność operacji. Jednakże nadal cena za usługę odgrywa ważną rolę. Klienci niechętnie ponoszą wysokie koszty obsługi logistycznej. Z drugiej zaś strony oczekują coraz większej informatyzacji, współpracy między operatorami logistycznymia nawet lobbingu na rzecz poprawy dróg w Polsce. Wymagania te stale rosną.

BEATA TROCHYMIAK

beata.trochymiak@infor.pl

OPINIE

Janusz Płocica

prezes zarządu spółki Zelmer

Bardzo ważną przewagą konkurencyjną jest łańcuch dostaw, dający możliwość znacznego skrócenia czasu dostaw (lead time). Przy takich operacjach wsparcie operatora logistycznego jest niezbędne. Dzięki temu na przykład jesteśmy w stanie w ciągu kilku tygodni od daty zamówienia wyprodukować i rozwieźć gotowe wyroby do kilkudziesięciu sklepów jednej z sieci detalicznej położonych w kilku krajach Europy. To znaczy, że w ciągu kilkudziesięciu godzin z Rzeszowa wysłanych zostaje kilkadziesiąt transportów drogowych znacznych gabarytów.

Krzysztof Porębski

dyrektor operacyjny Logistics Service

Operator logistyczny w stosunku do klienta dysponuje większą i bardziej rozwiniętą infrastrukturą. Daje to możliwość elastycznej obsługi całego łańcucha logistycznego. Już dawno minęły czasy, gdy firmy budowały własne działy transportów, kupowały samochody, które później większość kilometrów jeździły bez towarów. Obecnie podobnie firmy podchodzą do magazynowania. W wielu branżach występują duże wahania sezonowe w sprzedaży, są przyrosty sprzedaży, akcje promocyjne itd. Zamiast stale powiększać własną infrastrukturę magazynową, dokupować nowe wyposażenie techniczne, sezonowo zwiększać zatrudnienie, lepiej jest poszukać magazynu buforowego u operatora logistycznego lub wręcz oddać cały łańcuch specjalistyczny firmie, która zapewni dobrą obsługę zarówno w szczycie, jak i poza sezonem. W ten sposób klient płaci za rzeczywiste operacje logistyczne i nie ponosi kosztów ukrytych, wynikających z konieczności rozbudowania infrastruktury, która później nie jest w pełni wykorzystywana.

Krzysztof Dąbrowski

Wrocławskie Centrum Logistyczne

Optymalizacja kosztów logistycznych powinna zwiększać możliwości firmy, poprawiać jakość jej pracy i zakres usług. Najczęściej wiąże się to ze zwiększonymi wydatkami, które jednak przekładają się w prosty sposób na jakość i ekonomiczny efekt. Przypomina to przesiadkę z poloneza w volkswagena, co pozwala na szybsze i bezawaryjne przemieszczanie się bardziej niezawodnym środkiem transportu. Ale to musi kosztować.