Nowa usługa przed premierą rynkową znajdowała się przez kilka miesięcy w fazie testowej. W chwili oficjalnego wprowadzenia ubezpieczenia na rynek objętych nim było 835 samochodów. Duże zainteresowanie usługą spowodowało jednak, że liczba ta dynamicznie wzrastała.

Sprawdzona usługa

Na koniec marca 2007 r., po pięciu miesiącach świadczenia własnego ubezpieczenia, objętych było nim już 3025 samochodów należących do 150 klientów, z pozostających wówczas pod opieką firmy 6928 autami 312 klientów. Średni miesięczny wzrost liczby pojazdów ubezpieczonych w Euro Insurances wyniósł w tym okresie 31 proc. W gronie firm korzystających z tej oferty znajdują się obecnie m.in. Coca-Cola, Budimex, Michelin, McDonald's, Oninen, UPS, IBM, Kodak.

- Oferta własnego ubezpieczenia komunikacyjnego naszej firmy spotkała się z dużym zainteresowaniem rynkowym przede wszystkim ze względu na doskonałe uzupełnienie dla świadczonej przez firmę usługi zarządzania flotą (CFM) - wyjaśnia Sławomir Wontrucki, dyrektor zarządzający LeasePlan Fleet Management (Polska).

Ochrona dla flot

Wprowadzenie do oferty polskiej spółki ubezpieczenia komunikacyjnego miało na celu przede wszystkim zapewnienie klientom firmy lepszej, bardziej kompleksowej i dostosowanej w większym stopniu do potrzeb flot ochrony ubezpieczeniowej. Usługa posiada wiele elementów, których nie oferują inni ubezpieczyciele działający na polskim rynku, przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej do nich ceny. W przypadku tej oferty występuje przede wszystkim znacznie mniej wyłączeń, niż ma to miejsce w innych dostępnych na rynku ubezpieczeniach.

- Zewnętrzne zarządzanie flotą jest jeszcze bardziej kompleksowe, co podnosi komfort użytkowania samochodów służbowych w firmie. Bardzo ważny jest również fakt zaprojektowania tej usługi od początku z myślą o flotach, co na polskim rynku ubezpieczeniowym jest precedensem. Ubezpieczenie Euro Insurances ustanowiło na polskim rynku nowe standardy w zakresie usług CFM. Porównując tę usługę z podobnymi ofertami firm działających na polskim rynku, można stwierdzić, że jest to jedyne ubezpieczenie casco, które nie ogranicza wypłaty odszkodowania przy kradzieży auta w przypadku braku pojedynczego kluczyka lub kompletu kluczyków - mówi Ernie Greszta, Insurance Manager w LeasePlan.

Wypłata odszkodowania

Różnic jest więcej. Także szkody wynikające z wad produkcyjnych pojazdu nie będą podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Firma podkreśla także znacznie szybszy i mniej sformalizowany proces likwidacji szkody, co w przypadku działalności operacyjnej firm ma duże znaczenie ze względu na zaoszczędzony czas i związane z tym uniknięcie strat finansowych.

Jak zapewnia Ernie Greszta, 70 proc. szkody usuwane jest przez konsultantów LeasePlan za pośrednictwem telefonu i internetu.

Ubezpieczenie oferowane przez firmę jest świadczone przez zakład ubezpieczeń Euro Insurances, który jest podmiotem należącym w 100 proc. do LeasePlan Corporation N.V. i specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Usługa ta jest przeznaczona dla klientów korporacji.

BT