Polskie Gazownictwo i Górnictwo Naftowe nie zakłada wprowadzenia zmian do taryfy cenowej na gaz przed 1 kwietnia 2009 roku. Obecna taryfa obowiązuje do końca marca przyszłego roku.

"Do 31 marca mamy aktualnie obowiązującą taryfę i na dzień dzisiejszy nie zakładamy wprowadzenia szybciej jakichkolwiek zmian do taryfy niż z datą 1 kwietnia" - powiedział we wtorek dziennikarzom po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc.

Obecna taryfa PGNiG, zatwierdzona w październiku br. przez prezesa URE, obowiązuje od 1 listopada do końca marca 2009 r.

"Okres zimowy jest szczytem cen gazu" - zaznaczył Hinc

Dodał, że spółka nie zna jeszcze ceny, po jakiej będzie nabywała gaz w pierwszym kwartale przyszłego roku, tym niemniej podwyżka od 1 listopada uwzględnia prognozę ceny surowca i kursu złotego.

Hinc: PGNiG jest dobrze zabezpieczony na tę zimę, jeśli chodzi o zapewnienie dostaw gazu

"Dopiero od dwóch dni korzystamy z zapasów gazu. W tym roku to jest wyjątkowo późno, bo z reguły okres poboru gazu z magazynu zaczyna się już na początku października" - zaznaczył Hinc.

NWZA PGNIG-u zmieniła we wtorek skład Rady Nadzorczej spółki. Odwołani zostali: Joanna Stuglik i Hubert Konarski, a powołani: Marek Karabuła i Maciej Kaliski.