Zgromadzenie wspólników Orlen Upstream - spółki zależnej PKN Orlen zdecydowało - o transgranicznym połączeniu z Orlen Upstream International, podał koncern.

"Decyzją zgromadzenia wspólników Orlen Upstream podjęto uchwałę o zaakceptowaniu transgranicznego połączenia spółek Orlen Upstream Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z siedzibą w Warszawie z Orlen Upstream International B.V. (spółka przejmowana) z siedzibą w Amsterdamie, przeprowadzonego zgodnie z zatwierdzonym 28 kwietnia 2016 r. planem połączenia" - czytamy w komunikacie.

Orlen Upstream na drodze sukcesji uniwersalnej przejmie tym samym wszystkie prawa i obowiązki spółki Orlen Upstream International, która w wyniku tego procesu przestanie istnieć, podano także.

Formalnym zakończeniem procesu połączenia będzie decyzja sądu, której wydanie oczekiwane jest w IV kwartale 2016 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.