Oczekuję od tego podmiotu złożenia oferty zakupu nie później niż do 29 czerwca i z ceną nie niższą niż 180 mln zł netto - mówi Bożena Polesek, syndyk Glimaru, w rozmowie z portalem internetowym www.wnp.pl, nie podając nazwy podmiotu.

Do 21 maja podmioty zainteresowane przejęciem rafinerii miały składać dokumenty uwierzytelniające ich wiarygodność finansową. Gwarancje przedstawiło kilka podmiotów, do dalszego etapu przeszedł jeden. Będzie on mógł zbadać najważniejszą część majątku Glimaru, czyli instalację hydrokompleksu, w którą zainwestowano ponad 350 mln zł. Jeśli trzecia próba sprzedaży majątku nie powiedzie się, problem wróci do akcjonariuszy, w tym Grupy Lotos, która ma ponad 91 proc. akcji Glimaru.

KRZYSZTOF GRAD

krzysztof.grad@infor.pl