"Ciągłe wahania na rynkach i ostatnie dane makro potwierdzają, że nadal wyzwania pozostają" - powiedział Bernanke podczas dyskusji panelowej zorganizowanej przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie.

Bernanke dodał, że z tego powodu decydenci pozostaną w ścisłym kontakcie, monitorując uważnie rozwój wypadków i są gotowi do podjęcia dodatkowych działań jeśli będą to uzasadniać warunki na rynkach.

Stwierdził, że akcje podjęte w polityce monetarnej nie rozwiązały napięcia na rynkach finansowych.

"Na rynkach utrzymuje się silne napięcie"

Dodał, że na rynkach utrzymuje się silne napięcie, chociaż pojawia się niepewna poprawa w funkcjonowaniu rynków kredytowych.

Bernanke nie podał, jakie nowe działania mogą podjąć banki centralne na świecie.

8 października podczas skoordynowanej akcji, stopy procentowe obniżył Fed, EBC, Bank Anglii, Bank Kanady i Riksbank ze Szwecji.

Bernanke stwierdził w piątek, że bankowcy z banków centralnych i inni decydenci na świecie muszą kontynuować wspólną pracę na rzecz zwalczenia zakłóceń na rynkach kredytowych i promować pełną wigoru globalną gospodarkę.