Porozumienie dotyczy współpracy w rozbudowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS). – W odpowiedzi na zaproszenie zarządu województwa małopolskiego stworzyliśmy w Telekomunikacji Polskiej program Partnerstwo BB. Jego celem jest współpraca z administracją rządową i samorządową w budowie społeczeństwa informacyjnego. Docelowo chcielibyśmy objąć nim całą Polskę – powiedział Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej. Celem projektu MMS, który w 85 proc. jest finansowany z pieniędzy Unii Europejskiej, jest zapewnienie do końca 2012 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 proc. gospodarstw domowych i 100 proc. firm w województwie małopolskim. Sieć ma zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym możliwość ściągania danych z prędkością do 6 Mb/s i wysyłania danych z prędkością do 1 Mb/s. Dziś w Małopolsce ok. 335 tysięcy gospodarstw domowych (31 proc. wszystkich gospodarstw w województwie) nie ma możliwości uzyskania szerokopasmowego dostępu do internetu. Projekt zakłada budowę przez województwo małopolskie na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – obszary słabo zaludnione, górskie lub zamieszkane przez ludność o niskich dochodach – infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejącą, należącą do różnych operatorów i tworzącej regionalną światłowodową sieć szkieletową. Powstała w ramach projektu sieć – jej właścicielem będzie województwo – będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych firm telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, czyli mieszkańcom Małopolski, a także firmom i instytucjom. Jedną z tych firm będzie Telekomunikacja Polska. Operator sieci zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Nie będzie on dostarczał usług klientom końcowym. Równolegle do budowy sieci szkieletowej będą prowadzone działania zmierzające do dostarczenia szybkiego internetu do ok. 10 proc. gospodarstw domowych. Prawdopodobnie zostaną wykorzystane technologie radiowe, takie jak WiMax.
SZERSZA PERSPEKTYWA – RYNEK
Porozumienie z Małopolską to pierwsze tego typu porozumienie podpisane przez TP SA z samorządem województwa. Wcześniej operator podpisał dwa listy intencyjne o współpracy z samorządami w budowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu: w październiku 2006 r. z marszałkiem województwa małopolskiego i w lutym 2007 r. z marszałkiem województwa dolnośląskiego. W latach 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro.