Miniony tydzień stał pod znakiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych oraz najnowszej projekcji inflacji. Okazuje się, że RPP utrzymała wysokość stóp. NBP w 2024 r. oczekuje inflacji CPI porównywalnej do marcowego scenariusza zakładającego przedłużenie tarcz (3,7 proc.) oraz znacznie niższej niż w przypadku pełnego wycofania tarcz - donoszą analitycy PKO BP.

Stopy procentowe utrzymane

W środę Rada Polityki Pieniężnej przedstawiła decyzję w sprawie stóp procentowych. Jak czytamy w "Dzienniku Ekonomicznym" PKO BP, brak zmian był oczekiwany przez rynki.

"RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, w tym referencyjną na poziomie 5,75%. Decyzja wpisała się zarówno w nasze, jak i rynkowe oczekiwania" - czytamy.

Przypomnijmy: Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Prognoza inflacji

Jak podają ekonomiści PKO BP, w 2024 NBP oczekuje inflacji CPI porównywalnej do marcowego scenariusza zakładającego przedłużenie tarcz (3,7 proc.) oraz znacznie niższej niż w przypadku pełnego wycofania tarcz. Niższa inflacja wynika z niższego punktu startowego, tylko częściowego odmrożenia cen energii oraz słabszego wzrostu cen bazowych.

"Na 2025 prognozowany jest znaczący wzrost inflacji (do 5,3 proc.), powyżej poprzedniej projekcji i naszych prognoz (uwzględniających nowe taryfy URE). Oczekiwana inflacja na 2026 pozostaje bez zmian względem marcowego scenariusza z wycofaniem tarcz (2,7 proc.) i jest niższa niż w alternatywnym scenariuszu z pełnym utrzymaniem tarcz. Prognoza PKB na 2024 została nieco obniżona (do 3,0 proc.), a na 2025 podwyższona (do 3,8 proc.) w porównaniu do bazowego scenariusza z marca" - czytamy w "Dzienniku Ekonomicznym".

Stopa bezrobocia w Polsce

Opublikowano również informację o stopie bezrobocia w Polsce.

Jak czytamy w komunikacie resortu pracy, 4,9 proc. wyniosła szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2024 r. Niższe bezrobocie po raz ostatni zanotowano w końcu sierpnia 1990 r.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca br. wyniosła 4,9 proc. i była o 0,1 pkt proc niższa niż w końcu maja br. i o 0,2 pkt proc niższa niż w czerwcu 2023 r.

Bezrobocie w czerwcu br. kształtowało się w przedziale od 2,9 proc. w Wielkopolsce do 8,2 proc. w województwie podkarpackim.