Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w prawie budowlanym, zapowiadany w pakiecie Morawieckiego. Chodzi o nowelę rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Przesłany do konsultacji społecznych projekt ogranicza katalog maszyn, do obsługi których potrzebne są specjalne uprawnienia (proponowana jest m.in. ich likwidacja dla betoniarek, agregatów tynkarskich, odśnieżarek, malowarek znaków na jezdni itp.). Wciąż jednak, jak podkreślają autorzy projektu, po stronie pracodawcy pozostanie obowiązek zapewnienia bhp, obejmujący oblig sporządzenia instrukcji obsługi danego sprzętu, przeprowadzenia szkolenia itp.
Nadal nie znamy jednak szczegółów innych propozycji dla branży budowlanej. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiadał m.in. ułatwienie wydawania zgód na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych czy uznawanie za nieistotne odstępstw od projektu budowlanego nieprzekraczających 2 proc. wymiarów. Te propozycje pozytywnie ocenia Michał Domińczak z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
– Jeśli dotyczyć to będzie np. lokalizacji zabudowy czy kształtowania pomieszczeń przeznaczonych do pracy, może znacząco ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w istniejących budynkach – uważa.
Domińczak dodaje jednak, że rządowe pomysły pominęły inny, fundamentalny problem: niewydolny system planowania przestrzennego, który utrzymuje stan niepewności i nieprzewidywalności, hamując rozwój biznesu.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia przesłany do konsultacji