Rząd przygotuje odpowiednie ustawy, jeżeli propozycje prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego dotyczące powrotu nadzoru bankowego do NBP będą tego wymagały, wynika z wypowiedzi premier Beaty Szydło.

Premier wskazała, że już wcześniej rozmawiała z prezesem Glapińskim o tym, czy przenieść na powrót nadzór bankowy do struktur banku centralnego.

"Umówiliśmy się z panem prezesem na to, że on takie propozycje przygotuje i jeśli będą wymagały zmian ustawowych, to oczywiście rząd takie przygotuje" - powiedziała Szydło podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

W maju Glapiński zapowiadał, podczas przesłuchania w sejmowej komisji jako kandydat na szefa NBP, że opowiadałby się za powrotem nadzoru bankowego do NBP. Według niego, okazja się nadarzy, bo kończy się kadencja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - nie będzie więc jakiś personalnych problemów.

Obecny przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak został powołany na to stanowisko z dniem 12 października 2011 r. Kadencja przewodniczącego trwa 5 lat.

KNF powstała 19 września 2006 r. na mocy Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zastąpiła Komisję Nadzoru Bankowego, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.