Chcemy być hurtowym dostawcą treści i danych dla lokalnych sieci internetowych i telewizji kablowych – mówi Marek Rudziński, prezes Hawe. Hawe do niedawna nazywało się Ventus i zajmowało się działalnością finansową. Obecnie – po wniesieniu do Ventusa firmy Hawe i jej spółki zależnej Fone – zmieniło nazwę i obszar działalności. Spółka zajmuje się projektowaniem i budową sieci telekomunikacyjnych, zaś Fone świadczy usługi telefonii internetowej. Hawe ma 1159 km własnego światłowodu. Do końca 2008 roku chce mieć ogólnopolską sieć światłowodową o długości 3,7 tys. km. Tegoroczne przychody grupy Hawe mają wynieść 104,3 mln zł. Dominować będą (ok. 90 proc.) przychody związane z budową sieci telekomunikacyjnych. W 2008 roku udział tych przychodów ma spaść do ok. 54 proc. Nowym, szybko rosnącym źródłem przychodów mają być usługi związane z transmisją danych, telefonią internetową oraz dostarczaniem telewizji cyfrowej i dostępu do internetu. Odbiorcami nowych usług mają być inni operatorzy telekomunikacyjni, lokalne sieci internetowe i telewizje kablowe, a także administracja. Prezes Hawe uważa, że szczególnie szybko będzie rósł popyt na telewizję cyfrową. Marek Ruciński nie zgadza się z twierdzeniem, że w Polsce w sieciach światłowodowych jest nadmiar przepływności. – Są obszary pozbawione światłowodów – mówi. W ocenie Andrzeja Piotrowskiego z Centrum im. Adama Smitha, w sieciach jest nadmierna przepływność, ale szybko się ona wyczerpie, jeśli operatorzy zaczną oferować usługi multimedialne. Piotrowski zauważa, że budowa nowych sieci może być nieopłacalna, bo ceny hurtowych usług transmisji danych są bardzo niskie. – Popyt powinien spowodować wzrost cen usług, ale rynek tego nie zaakceptuje. To paradoks, który dotyczy nie tylko Polski – mówi.
SZERSZA PERSPEKTYWA – RYNEK

Największą sieć światłowodów w Polsce ma TP SA. Poza tym własną ogólnopolską siecią dysponują Exatel (19 tys. km, obejmuje 400 miast), Telekomunikacja Kolejowa (ponad 6 tys. km) i Netia (ok. 3 tys. km). Sieć światłowodową ma też GTS Energis, który część włókien dzierżawi od Telekomunikacji Kolejowej.