Sprzedaż detaliczna, informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w maju, wydatki cudzoziemców to tylko kilka najważniejszych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego w tym tygodniu. Dodatkowo paczkę danych zaprezentuje Narodowy Bank Polski.

Budownictwo i sprzedaż detaliczna

W poniedziałek 24 czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikował następujące informacje:

  • budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2024 r.,
  • dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku,
  • dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2024 roku.

„W Polsce ekonomicznym daniem głównym będzie piątkowy wstępny szacunek inflacji CPI za czerwiec. Inflacja utrzyma się w okolicy celu inflacyjnego, ale od lipca, ze względu na wzrost cen nośników energii, ponownie wymknie się ponad dopuszczalny przedział odchyleń od poziomu 2,5 proc.” – sygnalizują ekonomiści z PKO BP w „Dzienniku Ekonomicznym”.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2024 r.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikuje natomiast informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w maju 2024 roku, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych za ubiegły miesiąc oraz koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024.

Z kolei spółka Polkap przedstawi jednostkowy raport rocznym.

We wtorek 25 czerwca odbędzie się również konferencja prasowa Związku Banków Polskich na temat m.in koniunktury bankowej.

Ruch graniczny

W środę, 26 czerwca 2024 r., GUS przedstawi informację na temat ruchu granicznego oraz wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w pierwszym kwartale 2024 roku.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w gospodarce narodowej

W czwartek 27 czerwca 2024 r. GUS opublikuje dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku oraz przedstawi rachunki produktu krajowego brutto w latach 2019-2023.

Tego dnia podane zostaną również informacje o infrastrukturze komunalnej w 2023 roku, wynikach finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych czy dane o bezrobociu rejestrowanym w pierwszym kwartale 2024 r.

Spółka Soho Developm ent przedstawi jednostkowy raport półroczny, a Triggo jednostkowy raport roczny.

Wyniki działalności przemysłu

W piątek 28 czerwca dowiemy się, jaki jest zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 roku, jaki jest szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku oraz poznamy warunku pracy w 2023 roku. Dodatkowo pojawi się publikacja na temat wyników działalności w przemyśle w 2023 r.

Narodowy Bank Polski przedstawi bilans płatniczy – kwartalny - I kw., międzynarodową pozycję inwestycyjną, zadłużenie zagraniczne

Spółki Comeco, Akcept Finance, Medapp, Moonlit , Red Carpet Media Group , Triggo pokażą jednostkowy raport roczny, Komputronik, Betacom, Eko Export, Letus, Minutor Energia, Oxygen, Text skonsolidowany raport roczny, Honey Pay skonsolidowany raport kwartalny.