Rząd planuje przyjęcie w czerwcu rozporządzenia w sprawie przekształcenia Ministerstwa Przemysłu, którego celem będzie włączenie do tego resortu działów związanych z gospodarką złożami kopalin, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca br.

"Przekształcenie Ministerstwa Przemysłu […] będzie polegało na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, obsługującego sprawy działu gospodarka złożami kopalin:

- komórek organizacyjnych obsługujących w zakresie działu energia sprawy:

(a) surowców energetycznych i paliw, w tym: rynków surowców energetycznych i paliw oraz bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych i paliw,

(b) rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze,

(c) gospodarki wodorowej;

- pracowników obsługujących sprawy:

- (a) związane z działem energia,

- (b) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie surowców energetycznych, paliw oraz rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, jak również udział w pracach organów Unii Europejskiej" - czytamy w informacji.

(ISBnews)