Wrocławska spółka Logintrans – operator Europejskiej Giełdy Transportowej Trans, oraz firma Bibby Factors Polska – niezależna od banku firma faktoringowa, stworzyli nowatorski projekt, służący poprawie płynności finansowej firm z sektora TSL.
Korzyści dla branży
Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. – Szukaliśmy partnera z branży transportowo-logistycznej, ponieważ jest to jeden z sektorów, w których zanotowaliśmy największą dynamikę wzrostu w ubiegłym roku, a który może odnieść duże korzyści z faktoringu. Ponadto mamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw transportowych i rozumiemy specyfikę tego sektora – mówi Anna Karczewska, marketing manager spółki Bibby Factors Polska. Faktoring jest nowoczesną formą finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. W zależności od rodzaju i skali działalności oraz potrzeb finansowych firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego. Z uwagi na trudności w uzyskaniu kredytu usługa ta dla wielu przedsiębiorstw jest bardzo często jedynym dostępnym źródłem pozyskania kapitału obrotowego. Otrzymanie finansowania w ramach faktoringu nie wymaga bowiem spełnienia restrykcyjnych wymogów ani ustanowienia trwałych zabezpieczeń.
CO TO JEST FAKTORING Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.
Dla usług i handlu Usługa ta przeznaczona jest dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. W ramach projektu Faktoring dla Transportu każdy użytkownik giełdy Trans, podpisując umowę z Bibby Factors Polska, otrzyma m.in. specjalny 50-proc. upust przy opłacie prowizji przygotowawczej, 50-proc. upust na prowizję za faktury przekazane w dniu podpisania umowy, indywidualnie uzgodniony okres finansowania, dostosowany do specyfiki branży transportowej, a także bezpłatny półroczny abonament na dostęp do giełdy Trans. – Podstawowa korzyść, jaką otrzymują klienci, to przede wszystkim natychmiastowy dostęp do gotówki zamrożonej w fakturach. Teraz, wystawiając fakturę z terminem płatności np. 60 dni, użytkownik otrzyma nawet do 80 proc. należności wynikających z faktury już w ciągu 24 godzin. Dzięki temu klienci mają stale środki finansowe na bieżącą działalność firmy – mówi Grzegorz Haładus, dyrektor spółki Prepublica reprezentującej giełdę Trans.
Zasady działania
Zasady działania polegają na tym, że faktor kupuje od przedsiębiorcy (np. firmy transportowej) jego wierzytelności, czyli to, co są mu winni odbiorcy za dostarczone towary lub usługi. Przedsiębiorca przekazuje faktorowi kopie faktur i na tej podstawie otrzymuje gotówką nawet do 80 proc. wartości wynikającej z wystawionej przez użytkownika faktury. Pozostałą kwotę faktor wypłaca, kiedy odzyska resztę należności wynikających z wystawionej przez przedsiębiorcę odbiorcy faktury.