W tygodniu czeka nas kilka publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, dane o inflacji bazowej za maj i jednostkowe raporty niektórych spółek giełdowych.

Jakie najważniejsze dane spłyną do nas w tym tygodniu?

Poniedziałek - inflacja bazowa za maj

W poniedziałek o 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje inflację bazową za maj.

Jak prognozują analitycy PKO Research, inflacja bazowa w maju kontynuowała trend spadkowy i obniżyła się do 3,8 proc. rok do roku wobec 4,1 proc. rok do roku w kwietniu.

"Impet inflacji bazowej, a więc zmiana m/m po wyłączeniu czynników sezonowych, wynosi obecnie ok. 0,2-0,3% m/m, co po zannualizowaniu oznacza dynamiki rzędu 3- 3,5% r/r, czyli w okolicy górnej granicy przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu. W ostatnich miesiącach inflacja bazowa regularnie zaskakiwała w dół, co oznacza słabszą od obaw presję cenową. Uważamy, że okres spadku inflacji bazowej powoli się jednak kończy, a do końca roku oczekujemy nawet jej nieznacznego wzrostu do ok. 4-4,5% r/r." - podano.

Wtorek 18 czerwca - inflacja w strefie euro

O godzinie 11:00 zostaną opublikowane następujące dane:

 • Euroland inflacja CPI rok do roku i miesiąc do miesiąca za maj .

Dodatkowo Sescom (firma oferująca usługi z zakresu zarządzania procesami serwisu technicznego klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania_ opublikuje jednostkowy, rozszerzony raport półroczny.

Środa 19 czerwca - koniunktura konsumencka

W środę, około 10:00 GUS zaprezentuje następujące informacje:

 • koniunktura konsumencka - czerwiec 2024 roku,
 • ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku.

Czwartek 20 czerwca - przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

W czwartek, 20 czerwca, około 10:00, Główny Urząd Statystyczny przedstawi następujące dane:

 • przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku
 • wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku
 • dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku
 • wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku
 • przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane wstępne
 • obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku.
 • nakłady i wyniki przemysłu - 1. kwartał 2023 roku

Spółka Forte przedstawi natomiast skonsolidowany raport roczny.

Piątek 21 czerwca - ceny produktów rolnych

W piątek 21 czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikuje następujące informacje:

 • koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2024 roku
 • ceny produktów rolnych w maju 2024 roku
 • ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2024 r.)

Spółki: BTC Studios, JRC Group opublikują jednostkowy raport roczny, a No Gravity Games skonsolidowany raport roczny.