To dziesiąta debata z cyklu "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia". Wezmą w niej udział przedstawiciele Union Investment TFI, PKO TFI, BPH TFI, TFI PZU, Skarbiec TFI oraz Amundi Polska TFI.

Dziesiąta debata PAP Biznes wyjątkowo odbędzie się w Sali Notowań GPW. Poprzedzi ją prezentacja wniosków z Fund Manager Survey, przeprowadzanego od wielu lat przez angielskojęzyczny serwis PAP Biznes badania wśród zarządzających OFE i TFI dotyczącego ich oceny przyszłej koniunktury na rynkach.

Ponieważ miejscem debaty będzie siedziba warszawskiej giełdy, chcielibyśmy tym razem więcej miejsca poświęcić ocenie obecnej i przyszłej koniunktury na naszym rynku. Czy wszystkie złe informacje zostały już uwzględnione w kursach akcji, czy można liczyć wkrótce na trwalszą poprawę nastrojów, czy też czeka nas dalsza stagnacja?

Jednym z tematów debaty będzie też ocena polityki pieniężnej banków centralnych, w tym amerykańskiego Fed i Europejskiego Banku Centralnego. Dzień przed debatą poznamy wyniki czerwcowego posiedzenia Fed. Uczestnicy debaty omówią wpływ podjętych decyzji na rynki.

Debata PAP Biznes odbędzie się w czwartek 16 czerwca w godzinach 11.45-13.00. Zapraszamy na transmisję on-line.

Uczestnicy debaty omówią również bieżącą sytuację makroekonomiczną zarówno na świecie, jak i w Polsce. Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na najbliższe miesiące i na cały 2016 rok przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat, kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach.

Uczestnicy debaty przedstawią swoje przewidywania, jak mogą w najbliższych miesiącach i kwartałach zachowywać się poszczególne klasy aktywów. Debaty z udziałem przedstawicieli TFI organizowane są cyklicznie, raz na kwartał. Debata będzie częścią organizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami XI Forum Funduszy Inwestycyjnych, które odpowie m.in. na pytania, jak zmiany wprowadzone znowelizowanym prawem wpłyną na rynek funduszy, jakie strategie inwestycyjne mają szansę na powodzenie, jakie są nastroje Polaków związane z inwestowaniem. Będzie również mowa o ratingach i ich roli w szacowaniu ryzyka kredytowego.

W programie między innymi wystąpienie profesor Małgorzaty Zaleskiej, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju.

Patroni honorowi XI Forum Funduszy to: Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, CFA Poland, Bloomberg, Ernst&Young, Analizy Online, Związek Maklerów i Doradców.

Wyłącznym partnerem medialnym jest Polska Agencja Prasowa.. Przebieg debaty będzie można śledzić również on-line na stronach www.biznes.pap.pl, www.pap.pl oraz www.analizy.pl