- Nasze najnowsze technologie mają wbudowane systemy, które upraszczają wdrażanie systemów cyberbezpieczeństwa w organizacjach – powiedziała Magdalena Stańska-Żaczek, Sales Manager Public Sector w Dell Technologies Poland.

Odnoszące się do wyzwania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa danych Magdalena Stańska-Żaczek wskazała, że rekomendowanym podejściem jest podejście „zero trust” (zero zaufania). – Większość menagerów IT wskazuje, że to najskuteczniejsza metoda. – „Zero trust” to nie tylko zabezpieczenie architektury. To cały proces, w którym musimy wziąć pod uwagę również aplikacje i partnerów, którzy współpracują z danym podmiotem – tłumaczyła.

Zwróciła też uwagę na rolę Dell Technologies, jeżeli chodzi o szkolenie pracowników administracji publicznej w obszarze narzędzi IT. –Od 10 lat współpracujemy z Akademią Zarządzania IT Administracji Publicznej, w której przeszkolono już ponad 2500 absolwentek i absolwentów – powiedziała.

Magdalena Stańska-Żaczek odniosła się również do kwestii wdrażania sztucznej inteligencji w administracji publicznej. – Główna przeszkoda, na którą wskazuje administracja publiczna, jest związana z obawami w zakresie tego, co będzie działo się z danymi – powiedziała.

Jak dodała, inną przeszkodą w oczach administracji publicznej jest brak regulacji prawnych, które mogłyby definiować wykorzystywanie danych.