Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2024 r. wzrosła o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 6,0 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 7,3% w marcu 2023 r.). W porównaniu z lutym 2024 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 14,2%. W okresie styczeń-marzec 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5% (wobec spadku o 3,5% w analogicznym okresie 2023 r.)" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2024 r. była o 0,2% niższa w porównaniu z lutym 2024 r.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w marcu była wyższa niż przed rokiem o 6% i wzrosła o 14,6% m/m, podano także.

"W marcu 2024 r. znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowały podmioty z grup: 'pozostałe' (o 19,4%), 'pojazdy samochodowe, motocykle, części' (o 13,5%), 'paliwa stałe, ciekłe, gazowe' (o 11,2%). Przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy o największym udziale w sprzedaży detalicznej 'ogółem' - 'żywność, napoje i wyroby tytoniowe' wykazały wzrost o 6,6%" - czytamy dalej.

Dane o dynamice sprzedaży detalicznej

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w marcu i lutym 2024 r.:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
ogółem 6,1 14,2 6,1 -0,9
pojazdy mechaniczne 13,5 5,8 26,6 10,9
paliwa 11,2 9,6 13,4 -0,8
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 6,6 18,2 1,3 -2
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 6,4 6,0 6,9 1,2
odzież, obuwie -15,2 26,5 -21,5 -11,2
meble, AGD, RTV -8,5 14,8 -5,2 0
prasa, książki -0,4 9,7 2,9 -7,3
pozostałe 19,4 13,9 23 -0,4

Udział sprzedaży przez internet

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 8% w marcu br. z 8,6% przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny. Wartość sprzedaży przez internet spadła o 1,8% w ujęciu miesięcznym.

"W marcu 2024 r. w porównaniu z marcem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 1,8%). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży 'ogółem' zmniejszył się w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,6% do 8%. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (z 25,6% przed rokiem do 23,3%) oraz 'meble, rtv, agd' (odpowiednio z 18,0% do 17,1%). Udział grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' nie uległ zmianie i wyniósł 23%" - czytamy w komunikacie.