Oszczędności, inwestycje, rynek kapitałowy, nowoczesne technologie w sektorze finansowym będą tematami kilkunastu debat podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Gospodarka nie ma racji bytu bez pieniądza, dlatego spotkania z udziałem ludzi podejmujących decyzje w świecie finansów są zawsze obserwowane ze szczególnym zainteresowaniem. W tegorocznych debatach weźmie udział silna grupa osób z tego środowiska. Będą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z Polski i państw regionu, instytucji międzynarodowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, organizacji i instytucji tworzących system finansowy państwa. Będą prezesi warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Związku Banków Polskich, Izby Domów Maklerskich, szefowie zarządów banków, przedstawiciele wszystkich środowisk związanych z finansami i rynkiem kapitałowym.

Pierwszym spotkaniem poświęconym finansom i inwestycjom będzie panel pt. „Sektor bankowy i gospodarka”. Będzie na nim mowa o: rozwiązaniach stymulujących aktywność banków, cyfryzacji, konkurencyjnej ofercie fintechów oraz zielonych finansach i aspektach ESG w sektorze bankowym.

„Finansowanie inwestycji” to panel poświęcony zmianom modeli finansowania oraz unijnym źródłom wspierania inwestycji. Dyskutanci będą rozmawiać m.in. o potencjale i potrzebach Polski w kontekście priorytetów wyznaczanych przez Unię Europejską.

Europejskim pieniądzom i ich wykorzystaniu w stymulacji rozwoju kraju będzie poświęcony również panel „Fundusze unijne – czas najwyższy”. Szczególne miejsce w tej dyskusji zajmie kwestia konieczności korekty planów i harmonogramu wydatkowania środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

ikona lupy />
nieznane

Spotkanie zatytułowane „Finanse publiczne” będzie dotyczyło: białej księgi finansów państwa, parametrów makroekonomicznych określających perspektywy gospodarki i stan finansów publicznych, przejrzystości wydatków państwa, optymalnego wykorzystania środków unijnych oraz wpływu trendów demograficznych na system emerytalny.

O tym, w jakich branżach można dziś oczekiwać okazji i aktywności inwestorów, będzie mowa podczas debaty „Fuzje i przejęcia”.

Panel „Inwestycje w Polsce oczami biznesu. Regres i nadzieje” ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Polska znalazła się na końcu unijnego rankingu inwestycji. Będzie mowa o proinwestycyjnych inicjatywach władz, które mogłyby poprawić konkurencyjność i odporność naszej gospodarki.

W dyskusji pt. „Leasing, klimat, gospodarka” pod lupę zostanie wzięty wpływ branży leasingowej na emisyjność gospodarki, metodologię i narzędzia pomiaru śladu węglowego aktywów. Będzie też mowa o tym, jak optymalnie wykorzystać źródła finansowych wkładów własnych w projekty unijne.

Spotkanie pt. „Polski rynek kapitałowy” zdefiniuje docelową i aktualną rolę polskiego rynku kapitałowego jako źródła środków rozwojowych dla gospodarki. Prelegenci będą poszukiwać m.in. odpowiedzi na pytania, w czym tkwi przyczyna słabej atrakcyjności naszego parkietu.

„Nearshoring – fakty, mity, oczekiwania” to panel dotyczący zmian na mapach inwestycji.

Panel pt. „Finanse przyszłości” będzie dotyczył wykorzystywania sztucznej inteligencji i big data w branży finansowej oraz oczekiwań, nowych potrzeb i modeli zachowań klientów. Będzie to jedno z wielu spotkań poświęconych zastosowaniu nowatorskich rozwiązań w usługach dla sektora finansowego i biznesu.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) odbędzie się 7–9 maja. Jego organizatorem jest Grupa PTWP. ©℗