Zielone tematy będą jednymi z najważniejszych podczas majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

ikona lupy />
nieznane

Mamy Europejski Zielony Ład, zielone inwestycje, zielony biznes, zielone finanse, zielone kołnierzyki… W coraz większym stopniu programy mające zahamować proces zmian klimatycznych dotykają każdego z nas. Dekarbonizacja, recykling, renaturyzacja, zachowanie bioróżnorodności, wdrażanie zasad ESG przekładają się na stan naszych portfeli, wpływają na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, na strategie biznesowe, prowadzą zanikania niektórych dziedzin życia gospodarczego i do tworzenia nowych. Dziś musimy brać pod uwagę to, jak ustalenia globalnego szczytu klimatycznego wpłyną na europejską i światową gospodarkę, czy będzie ona w stanie udźwignąć nowe wymagania. Czy nasz kontynent będzie w stanie konkurować z innymi regionami świata, gdzie do tych zagadnień podchodzi się z dużym dystansem? Czy krajowy przemysł i rolnictwo poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nią unijni decydenci? Jak wdrażać proekologiczne rozwiązania, finansować prośrodowiskowe inwestycje, działać w duchu zrównoważonego rozwoju i jaką rolę odgrywają w tym wszystkim państwa, duże podmioty, firmy sektora finansowego? Te tematy będą dyskutowane podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress), który od 7 do 9 maja będzie trwał w Katowicach. Inicjatorem i organizatorem EKG jest Grupa PTWP.

Śląsk jako miejsce kongresu zobowiązuje, ale nie tylko dlatego zagadnieniom dotyczącym skutecznej dekarbonizacji i ograniczania śladu węglowego zostanie poświęcone sporo czasu. Główny powód to wyzwania związane z potrzebą i koniecznością wdrażania regulacji w tym zakresie. Zmiany w prawie czekają nas w sferach recyklingu i rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Kierunki rozwoju biznesów i gospodarek w coraz większym stopniu są wyznaczane przez pojęcia kryjące się za skrótem ESG, dlatego paneliści będą dyskutować m.in. o tym, w jaki sposób kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym powinny kształtować strategie firm. Jakie znaczenie mają one dla współpracy gospodarczej czy decyzji inwestycyjnych, żeby prowadziły do pozytywnych skutków, a nie były tylko greenwashingiem, gorzej czy lepiej udającym działania na rzecz środowiska. ©℗