Prace w zakresie wdrożenia podatku wyrównawczego w naszym kraju powinny przyspieszyć. Ich przyjęcie na koniec roku będzie niekorzystne dla Polski. Inwestorzy już teraz podejmują decyzje o miejscu nowych przedsięwzięć.

Jednocześnie uważamy, że powinno im towarzyszyć opracowywanie zmian w polskim systemie podatkowym, które utrzymają dotychczasową atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Pomógłby w tym kwalifikowany zwrotny kredyt podatkowy. Inaczej istniejące ulgi i zwolnienia o charakterze geograficznym zostaną dotknięte nowa daniną– powiedział dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH